Webinar

Presentationer från kapitalmarknadsdag 20 maj 2021

FRISQ arrangerade en kapitalmarknadsdag den 20 maj, för att dela med sig av var bolaget befinner sig i en bransch som börjar se bortom den utdragna, akuta fasen av covid-19 och ett ökat fokus på nästa steg i digitaliseringen av vårdprocesser.

Här kan du ta del av presentationerna från VD George Thaw, samt från Sir David Haslam, Fellow vid Royal College of Physicians, som presenterade vårdsektorns utmaningar och behovet av en plattform som FRISQ Care, samt Thorleif Nilsen, affärsområdeschef på Capio, som förklarar sin syn på partnerskapet med FRISQ.FRISQ arrangerar regelbundet webinars riktade till vårdgivare och beslutsfattare inom hälsosektorn. I webinaren berättar vi eller våra kunder om värdet av att digitalisera patientflöden, och om hur Frisq kan skapa värde för vårdgivare och patienter med våra lösningar. I spelaren nedan går det att se två nedkortade versioner av webinarierna om ”Utvecklad slutenvård med digitalt processtöd” samt “Patientmedverkan och patientkontraktet. Vill du veta mer om våra webinarier, klicka här: https://www.frisq.se/webinar/