Pressmeddelanden

NOSA lanserar i UK

FRISQ Holding AB (publ) byter namn till Nosa Plugs AB (publ)

Svenska medicinteknik-bolaget NOSA börjar handlas på Nasdaq First North Growth Market

FRISQ Holding AB (publ), under namnändring till Nosa Med AB (publ), slutför förvärv av NoseOption AB

Mer information gällande FRISQ Holdings förvärv av NOSA

Kommuniké från årsstämman i FRISQ

FRISQ Holding AB ingår aktieöverlåtelseavtal avseende förvärvet av NoseOption AB

FRISQ Holding AB publicerar bolagsbeskrivning för åternotering av FRISQ Holding AB (med namnbyte till Nosa Med AB) som beslutsunderlag inför årsstämman

Rättelse av kallelse till årsstämma i FRISQ Holding AB

Kallelse till årsstämma i FRISQ Holding AB (publ)

FRISQ Holding AB flyttar årsstämman till 10 mars

FRISQ Holding inleder process för Nasdaqs noteringsgranskning av NOSA

FRISQ Holding AB tidigarelägger publicering av bokslutskommunikén för 2022 från den 16 februari till den 23 januari

Styrelsen i FRISQ Holding AB går in i en exklusiv process för att förvärva NOSA – ett medtech-bolag med en unik teknologiplattform för intranasala andningsskydd och ”slow release” av substanser