Pressmeddelanden

Alla år
Övriga pressmeddelanden

NOSA lanserar i UK

Svenska medicinteknik-bolaget NOSA börjar handlas på Nasdaq First North Growth Market

Mer information gällande FRISQ Holdings förvärv av NOSA