Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämman i FRISQ

FRISQ Holding AB ingår aktieöverlåtelseavtal avseende förvärvet av NoseOption AB

FRISQ Holding AB publicerar bolagsbeskrivning för åternotering av FRISQ Holding AB (med namnbyte till Nosa Med AB) som beslutsunderlag inför årsstämman

FRISQs årsredovisning för 2022 är publicerad

Rättelse av kallelse till årsstämma i FRISQ Holding AB

Kallelse till årsstämma i FRISQ Holding AB (publ)

FRISQ Holding AB flyttar årsstämman till 10 mars

FRISQ Holding inleder process för Nasdaqs noteringsgranskning av NOSA

FRISQ Holding AB tidigarelägger publicering av bokslutskommunikén för 2022 från den 16 februari till den 23 januari

Styrelsen i FRISQ Holding AB går in i en exklusiv process för att förvärva NOSA – ett medtech-bolag med en unik teknologiplattform för intranasala andningsskydd och ”slow release” av substanser

FRISQ Holding AB slutför transaktionen för att avyttra FRISQ AB till Cambio

FRISQs delårsrapport för tredje kvartalet 2022

FRISQ Holding AB säljer sin operativa verksamhet till Cambio för 40 miljoner SEK

Kommuniké från extra bolagsstämma i FRISQ

Kallelse till extra bolagsstämma i FRISQ Holding AB (publ)

FRISQs styrelse rekommenderar avyttring av den operativa verksamheten till Cambio för 40 miljoner SEK och avser att förvärva ny verksamhet

FRISQ förlänger den exklusiva tidsfristen för Cambio att avge ett slutgiltigt bud avseende FRISQ Holdings operativa verksamhet

Capio Äldre och Mobil Vård tecknar nya kommersiella avtal med FRISQ

FRISQs delårsrapport för andra kvartalet 2022

FRISQ går in i en formell exklusiv process för att avyttra verksamheten till Cambio med målsättning att transaktionen ska genomföras i september 2022. George Thaw avgår som VD.

Glad sommar – eller?

Capio redogör på Vitalis för hur de arbetar med att möta morgondagens vårdutmaningar med nya arbetsätt stöttade av FRISQ Care

Korrigering: Delårsrapport första kvartalet 2022

Delårsrapport första kvartalet 2022

Kommuniké från årsstämman i FRISQ

FRISQ offentliggör utfallet av företrädesemissionen

FRISQs årsredovisning för 2021 är publicerad

Idag är sista dagen att teckna aktier i FRISQ Holding ABs pågående företrädesemission

Utrullning av en förbättrad patientlösning

Så används FRISQ Care som ett effektivt stöd inom forskningen

Kallelse till årsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Information med anledning av FRISQs pågående nyemission

Idag inleds teckningstiden i FRISQs företrädesemission

FRISQ genomför en företrädesemission om 12 MSEK

Kompletterande information om FRISQ Holdings riktade nyemission

Verksamhetsuppdatering från FRISQ

FRISQ Holding AB genomför nyemission för att säkerställa bolagets finansiella position

FRISQ Holding AB avser att genomföra nyemission för att säkerställa bolagets finansiella position

Rapport Q4 och Bokslutskommuniké 2021

Uppdatering gällande avyttring av FRISQ Holding ABs dotterbolag

FRISQ Holding skjuter fram bokslutskommunikén

Kommuniké från fortsatt bolagsstämma i FRISQ

Digitaliserade vårdplaner ska förbättra mödravården

FRISQ och Aleris i samarbete för att förbättra mödravården genom digitalisering av vårdplaner

Information om beslut om fortsatt bolagsstämma i FRISQ

Kommuniké från extra bolagsstämma i FRISQ Holding AB den 8/2 kl 14:00

Uppdatering gällande bud på FRISQs operativa dotterbolag

RÄTTELSE AVSEENDE KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMOR I FRISQ HOLDING

Kallelse till extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ)

FRISQ utökar sitt samarbete med Capio genom nytt avtal med Capio Ortopedi

Kallelse till extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ)

FRISQ har erhållit bud avseende avyttring av sina operativa dotterbolag

FRISQ tecknar kreditfacilitet om 15 miljoner kronor

FRISQ i samarbete med UCB och Amgen för att underlätta implementering av vårdplaner för patienter med osteoporos

FRISQs delårsrapport tredje kvartalet 2021

FRISQ anställer erfaren healthtech-ledare som Chief Product Officer

Analys av FRISQ-aktien

FRISQs UK-chef delar sin syn på den brittiska marknaden

UK HEALTHCARE MARKET SEPTEMBER 2021

FRISQs delårsrapport andra kvartalet 2021

Verksamhetsuppdatering från FRISQ

Medvind

FRISQ tecknar femårsavtal med Capio Äldre och Mobil Vård – Ordervärde 15 miljoner

Kapitalmarknadsdag 2021

Månadsbrev och inbjudan till kapitalmarknadsdagen (webinar)

Delårsrapport första kvartalet 2021 – Omsättning högre än tidigare helår

Månadsbrev mars

Ulrika Jones ny CFO

Månadsbrev februari

Kommuniké från årsstämman i FRISQ

Svenskarnas mentala hälsa kraftigt påverkad av corona

Undersökning visar att svenskarna efterfrågar en mer digitaliserad hälso- och sjukvård

Svenskarna inte nöjda med sin sjukvård – tycker den har blivit sämre och mer ojämlik

Stor ”vårdskuld” uppbyggd i Sverige – halva svenska folket vill söka vård så snart pandemin är över

Vaccinmotståndet minskar i Sverige efter mutationerna

FRISQs årsredovisning för 2020 är publicerad

Kallelse till årsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2020

Månadsbrev december 2020

Månadsbrev: november 2020

Capio Ortopedi tecknar avtal med FRISQ

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Månadsbrev: oktober 2020

Kommuniké från extra bolagsstämman i FRISQ; samt information om tilldelning av samtliga aktier i riktad nyemission

Dagens PS: Så ska nytt kapital få fart på Frisqs affärer

Kallelse till extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ)

FRISQ har beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier om 78,75 miljoner SEK

Förändringar i FRISQs styrelse

Månadsbrev: september 2020

FRISQ augustibrev – Möt vår nya VD

Delårsrapport andra kvartalet 2020

FRISQ tecknar avtal med Västra Götalandsregionen

FRISQ har utsett interim VD

Nyhetsbrev: Juni 2020

Nytt projekt i Region Skåne ska använda FRISQ för att utvärdera arbetet med framåtblickande vårdplaner

Ryggkirurgiskt Centrum implementerar FRISQ Care i hela verksamheten

FRISQ i nytt avtal med ytterligare en psykologverksamhet

Månadsbrev: maj 2020

FRISQ Care börjar användas hos vårdbolaget TioHundra inom Region Stockholm

Delårsrapport första kvartalet 2020

Operationell uppdatering med anledning av coronapandemin

Statlig utredning identifierar FRISQ som teknisk lösning för det efterfrågade patientkontraktet

FRISQ tecknar avtal med Lunds universitet

Kommuniké från årsstämman i FRISQ

Förslag till ändrad dagordning för Årsstämma 2020

FRISQs årsredovisning för 2019 är publicerad

Rättelse avseende kallelse till årsstämma i FRISQ

Kallelse till årsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Ytterligare information om utfallet i FRISQs företrädesemission

Företrädesemissionen i FRISQ övertecknades med cirka 20 procent och styrelsen har beslutat att utnyttja överteckningsoptionen till fullo

Inbjudan till FRISQ:s kapitalmarknadsträff den 13 februari

Idag inleds teckningstiden i FRISQs företrädesemission

FRISQ offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission om cirka 64,6 MSEK

Högt patientengagemang hos kunder som använder FRISQ – möjliggör friskare patienter och effektivare vård

Kommuniké från extra bolagsstämman i FRISQ

Bokslutskommuniké 2019 – Visade effektivitetsvinster och högt patientengagemang

FRISQ ingår avsiktsförklaring med ledande universitetssjukhus i USA

Kallelse till extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ)

FRISQ genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 64,6 MSEK

FRISQ tecknar nytt avtal med vårdgivaren Cereb

Intervju med Johan Zetterström, Salesforce-veteranen som i januari blir FRISQs nya försäljningschef

FRISQ förstärker ledningsgruppen med global säljchef med bakgrund från Salesforce.com

FRISQ Care lanseras i rehabiliteringsyfte av vanlig cancerform

Capio och FRISQ tecknar avtal gällande FRISQ Care

Delårsrapport juli – september 2019

Operationell uppdatering 5 november 2019

FRISQs vd Martin Irding i intervju med Analysguiden

Förändringar i FRISQ:s ledningsgrupp

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Operationell uppdatering 15 augusti 2019

Lyckad närvaro under Almedalsveckan

FRISQ:s styrelseordförande – aktiehandel

FRISQ och Apoteksgruppen samarbetar vidare i pilot

FRISQ bland finalisterna när Serendipity Challenge utser årets framtidsbolag

FRISQ medverkar på Redeye Growth Day

Kommuniké från årsstämman i FRISQ

Rapport från Vitalis och samarbetet Alliance for innovative care

FRISQ i samarbete med flera andra ledande e-hälsobolag – presenteras på E-hälsomässan Vitalis

FRISQ deltar i SvD Börsplus temadag Digitala Vinnare

VD-kommentar

Delårsrapport första kvartalet 2019

Årsstämma 2019

Lars Björk och Camilo Barcenas ska leda etableringen av FRISQ i USA

FRISQ:s årsredovisning för 2018 är publicerad

FRISQ genomför riktad nyemission om cirka 67 miljoner kronor

Analys FRISQ: Utveckling enligt plan

FRISQ offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission

Göran Hägglund om styrelseplatsen: “FRISQ adresserar vårdens mest kritiska kostnader”

Rapport från HIMSS, världens största techmässa för vården

Bokslutskommuniké 2018 – Kraftig intäktsökning och internationell lansering

Socialstyrelsen lyfter FRISQ som lärdomsprojekt i ny rapport

FRISQ tecknar avtal med ledande ryggkirurgisk klinik

FRISQ presenteras med Qlik på världens största IT-mässa för sjukvården i USA, HIMSS

Di Digitals intervju med vår styrelseledamot Lars Björk om varför han valde att gå in FRISQ

FRISQ bryter ny mark genom att teckna avtal för klinisk studie om prostatacancer

FRISQ:s styrelseordförande – aktiehandel

Qliks tidigare VD Lars Björk om investeringen och styrelserollen i FRISQ

Debattartikel i SVD understryker behovet av FRISQ

FRISQ:s mål är att nå Break-Even i Sverige vid utgången av 2019

Inbjudan till FRISQ:s kapitalmarknadsträff 2018

FRISQ på Stora Aktiedagen: Hur FRISQ dramatiskt effektiviserar vården

Martin Irding på FRISQ vill rädda liv

Analys FRISQ: Frisk vind i vården

Healthtech-bolaget FRISQs styrelseordförande och VD köper fler aktier

FRISQ Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Aktiespararnas intervju med Martin Irding

Frisq fördjupar samarbetet med CGM

FRISQ beslutar om riktad nyemission i enlighet med incitamentsprogram

Strategiskt samarbete mellan CompuGroup Medical och FRISQ

Fusionen av FRISQ Care AB och FRISQ AB fullbordad

Delårsrapport andra kvartalet 2018

FRISQ uppdaterar organisationen och rekryterar Chief Development Officer

FRISQ anlitar Stefan Sjögren som Strategic Sales Advisor

Avtal om likviditetsgaranti genom Remium löper ut

FRISQ inleder samarbete med diabetesstudie på Karolinska Institutet

FRISQ Holding AB (publ) byter Certified Adviser från Remium Nordic Holding AB till FNCA Sweden AB

Kommuniké från FRISQ Holding AB:s årsstämma den 17 maj

FRISQ beslutar om riktad nyemission om cirka 53 miljoner kronor

Delårsrapport första kvartalet 2018

FRISQ finalist i eHealth Award på årets Vitalismässa

FRISQ publicerar årsredovisningen för 2017

Kallelse till årsstämma i FRISQ Holding AB (publ)

FRISQ förstärker styrelsen med Lars Björk och Göran Hägglund

FRISQ, Sophiahemmet, CompuGroup Medical och Sophiahemmet Rehab Center inleder samarbete

Brighter och FRISQ inleder ett samarbete för att bistå diabetiker

FRISQ och Apoteksgruppen inleder samarbete

FRISQ presenterar på Next BIG Thing

Operationell uppdatering inför Next BIG Thing

Bokslutskommuniké 2017

FRISQ tar ett första steg mot internationell expansion – implementerar FRISQ Care i Norge inom EU-finansierat innovationsprojekt

FRISQ tecknar pilotavtal med SOS International och Länsförsäkringar

FRISQ förstärker ledningsgruppen med ny implementationschef

FRISQ tecknar avtal med WeMind Psykiatri

FRISQ Care är CE-märkt och kommer nu gå live

Förändringar i kommunikationsarbetet när fokus på försäljning och marknadsföring ökar

Delårsrapport tredje kvartalet 2017

Hägglund, Forss och Milton deltar i roadshow med FRISQ, Atea och Apple

FRISQ lanserar FrisqVet: en helt ny e-receptlösning för veterinärer

Fullsatt seminarium om FRISQ Care i Stockholm den 24 oktober

FRISQ och Atea inleder samarbete

Lyckat seminarium och presentation av FRISQ Care på Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 17 oktober

Operationell uppdatering

Nu presenterar vi talarna för våra två FRISQ Care-evenemang i oktober

Snart är den här – första versionen av FRISQ Care!

Delårsrapport andra kvartalet 2017

FRISQ ordnade seminarium i Almedalen – ”Så räddar patienten vården – med digitala tjänster bygger vi en patientcentrerad vård, från start till slut”

Sommarhälsning från FRISQ

Ny ledningsgrupp på FRISQ och stärkt utvecklingskompetens för snabb kommersialisering av nästa generationens FRISQ-tjänster

FRISQ lanserar appen ”Blodcancerstödet” tillsammans med Blodcancerförbundet

Delårsrapport första kvartalet 2017

FRISQ lanserar appen ”Astma och allergi” tillsammans med Astma- och Allergiförbundet

FRISQ anordnade seminarium på temat ”Nu händer det!” och presenterade FRISQ Care

FRISQ demonstrerar personcentrerade digitala tjänster som skapar värde för vården och patienten

Kommuniké från FRISQ Holding AB:s årsstämma den 3 maj 2017

Intervju i Voister: Frisq lanserar interaktiva vårdplaner

FRISQ publicerar årsredovisningen för 2016

Kallelse till årsstämma i FRISQ Holding AB (publ)

Artikel i Dagens Apotek om Reumatiker-appen

FRISQ lanserar appen Reumatiker tillsammans med Reumatikerförbundet

FRISQ har slutfört förvärvet av digital teknikplattform

Nya modeller för ökad samverkan i vård-Sverige

Kommuniké från extra bolagsstämma i FRISQ Holding

FRISQ inrättar ett vetenskapligt etiskt råd och ökar tempot

Bokslutskommuniké 2016

Kallelse till extra bolagsstämma i FRISQ Holding AB (publ)

FRISQ förvärvar internationellt uppmärksammad digital teknikplattform och storsatsar

FRISQ förvärvar internationellt uppmärksammad digital teknikplattform, etablerar nytt affärsområde samt gör riktad nyemission om 50 Mkr

Unikt samarbete mellan Apotea och FRISQ med gratis hemleverans när det passar dig

Julhälsning från FRISQ

Apotea och FRISQ-samarbete godkänt

Klas Arvidson går över till rollen som senior rådgivare

FRISQ och Astma- och Allergiförbundet inleder samarbete

Samarbete mellan FRISQ och Veterinärförbundet

FRISQ presenterar på Next Big Thing

FRISQ medverkade på Forum för Välfärds årliga konferens

FRISQ i Dagens Apotek

FRISQ och Compodium inleder samarbete för enklare och säkrare vård med hjälp av videomöten

Delårsrapport tredje kvartalet, 2016

FRISQ har fått eHälsomyndighetens godkännande att testa applikationen mot apotek anknutna till Receptum

FRISQ rekryterar nya talanger

FRISQ har godkänts för listning på First North

Leading Swedish e-health company partners with Creative Solutions

Almedalen 2016: Så räddar patienten vården!

Reumatikerförbundet lanserar en app för ökat inflytande och delaktighet i vård och behandling