Pressmeddelanden

Styrelsen i FRISQ Holding AB går in i en exklusiv process för att förvärva NOSA – ett medtech-bolag med en unik teknologiplattform för intranasala andningsskydd och ”slow release” av substanser

FRISQ Holding AB slutför transaktionen för att avyttra FRISQ AB till Cambio

FRISQs delårsrapport för tredje kvartalet 2022

FRISQ Holding AB säljer sin operativa verksamhet till Cambio för 40 miljoner SEK

Kommuniké från extra bolagsstämma i FRISQ

Kallelse till extra bolagsstämma i FRISQ Holding AB (publ)

FRISQs styrelse rekommenderar avyttring av den operativa verksamheten till Cambio för 40 miljoner SEK och avser att förvärva ny verksamhet

FRISQ förlänger den exklusiva tidsfristen för Cambio att avge ett slutgiltigt bud avseende FRISQ Holdings operativa verksamhet

Capio Äldre och Mobil Vård tecknar nya kommersiella avtal med FRISQ

FRISQs delårsrapport för andra kvartalet 2022

FRISQ går in i en formell exklusiv process för att avyttra verksamheten till Cambio med målsättning att transaktionen ska genomföras i september 2022. George Thaw avgår som VD.

Glad sommar – eller?

Capio redogör på Vitalis för hur de arbetar med att möta morgondagens vårdutmaningar med nya arbetsätt stöttade av FRISQ Care

Korrigering: Delårsrapport första kvartalet 2022

Delårsrapport första kvartalet 2022

Kommuniké från årsstämman i FRISQ

FRISQ offentliggör utfallet av företrädesemissionen

FRISQs årsredovisning för 2021 är publicerad

Idag är sista dagen att teckna aktier i FRISQ Holding ABs pågående företrädesemission

Utrullning av en förbättrad patientlösning

Så används FRISQ Care som ett effektivt stöd inom forskningen

Kallelse till årsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Information med anledning av FRISQs pågående nyemission

Idag inleds teckningstiden i FRISQs företrädesemission

FRISQ genomför en företrädesemission om 12 MSEK

Kompletterande information om FRISQ Holdings riktade nyemission

Verksamhetsuppdatering från FRISQ

FRISQ Holding AB genomför nyemission för att säkerställa bolagets finansiella position

FRISQ Holding AB avser att genomföra nyemission för att säkerställa bolagets finansiella position

Rapport Q4 och Bokslutskommuniké 2021

Uppdatering gällande avyttring av FRISQ Holding ABs dotterbolag

FRISQ Holding skjuter fram bokslutskommunikén

Kommuniké från fortsatt bolagsstämma i FRISQ

Digitaliserade vårdplaner ska förbättra mödravården

FRISQ och Aleris i samarbete för att förbättra mödravården genom digitalisering av vårdplaner

Information om beslut om fortsatt bolagsstämma i FRISQ

Kommuniké från extra bolagsstämma i FRISQ Holding AB den 8/2 kl 14:00

Uppdatering gällande bud på FRISQs operativa dotterbolag

RÄTTELSE AVSEENDE KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMOR I FRISQ HOLDING

Kallelse till extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ)

FRISQ utökar sitt samarbete med Capio genom nytt avtal med Capio Ortopedi

FRISQ har erhållit bud avseende avyttring av sina operativa dotterbolag

Kallelse till extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ)