Pressmeddelanden

FRISQ tecknar kreditfacilitet om 15 miljoner kronor

FRISQ i samarbete med UCB och Amgen för att underlätta implementering av vårdplaner för patienter med osteoporos

FRISQs delårsrapport tredje kvartalet 2021

FRISQ anställer erfaren healthtech-ledare som Chief Product Officer

Analys av FRISQ-aktien

FRISQs UK-chef delar sin syn på den brittiska marknaden

UK HEALTHCARE MARKET SEPTEMBER 2021

FRISQs delårsrapport andra kvartalet 2021

Verksamhetsuppdatering från FRISQ

Medvind

FRISQ tecknar femårsavtal med Capio Äldre och Mobil Vård – Ordervärde 15 miljoner

Kapitalmarknadsdag 2021

Månadsbrev och inbjudan till kapitalmarknadsdagen (webinar)

Delårsrapport första kvartalet 2021 – Omsättning högre än tidigare helår

Månadsbrev mars

Ulrika Jones ny CFO

Månadsbrev februari

Kommuniké från årsstämman i FRISQ

Svenskarnas mentala hälsa kraftigt påverkad av corona

Undersökning visar att svenskarna efterfrågar en mer digitaliserad hälso- och sjukvård

Svenskarna inte nöjda med sin sjukvård – tycker den har blivit sämre och mer ojämlik

Stor ”vårdskuld” uppbyggd i Sverige – halva svenska folket vill söka vård så snart pandemin är över

Vaccinmotståndet minskar i Sverige efter mutationerna

FRISQs årsredovisning för 2020 är publicerad

Kallelse till årsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2020