Pressmeddelanden

Månadsbrev december 2020

Månadsbrev: november 2020

Capio Ortopedi tecknar avtal med FRISQ

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Månadsbrev: oktober 2020

Kommuniké från extra bolagsstämman i FRISQ; samt information om tilldelning av samtliga aktier i riktad nyemission

Dagens PS: Så ska nytt kapital få fart på Frisqs affärer

Kallelse till extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ)

FRISQ har beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier om 78,75 miljoner SEK

Förändringar i FRISQs styrelse

Månadsbrev: september 2020

FRISQ augustibrev – Möt vår nya VD

Delårsrapport andra kvartalet 2020

FRISQ tecknar avtal med Västra Götalandsregionen

FRISQ har utsett interim VD

Nyhetsbrev: Juni 2020

Nytt projekt i Region Skåne ska använda FRISQ för att utvärdera arbetet med framåtblickande vårdplaner

Ryggkirurgiskt Centrum implementerar FRISQ Care i hela verksamheten

FRISQ i nytt avtal med ytterligare en psykologverksamhet

Månadsbrev: maj 2020

FRISQ Care börjar användas hos vårdbolaget TioHundra inom Region Stockholm

Delårsrapport första kvartalet 2020

Operationell uppdatering med anledning av coronapandemin

Statlig utredning identifierar FRISQ som teknisk lösning för det efterfrågade patientkontraktet

FRISQ tecknar avtal med Lunds universitet

Kommuniké från årsstämman i FRISQ

Förslag till ändrad dagordning för Årsstämma 2020

FRISQs årsredovisning för 2019 är publicerad

Rättelse avseende kallelse till årsstämma i FRISQ

Kallelse till årsstämma i Frisq Holding AB (publ)

Ytterligare information om utfallet i FRISQs företrädesemission

Företrädesemissionen i FRISQ övertecknades med cirka 20 procent och styrelsen har beslutat att utnyttja överteckningsoptionen till fullo

Inbjudan till FRISQ:s kapitalmarknadsträff den 13 februari

Idag inleds teckningstiden i FRISQs företrädesemission

FRISQ offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission om cirka 64,6 MSEK

Högt patientengagemang hos kunder som använder FRISQ – möjliggör friskare patienter och effektivare vård

Kommuniké från extra bolagsstämman i FRISQ

Bokslutskommuniké 2019 – Visade effektivitetsvinster och högt patientengagemang

FRISQ ingår avsiktsförklaring med ledande universitetssjukhus i USA

Kallelse till extra bolagsstämma i Frisq Holding AB (publ)

FRISQ genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 64,6 MSEK