Rapporter

Årsredovisning 2022

FRISQs rapport för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2022

FRISQs delårsrapport för tredje kvartalet 2022

FRISQs delårsrapport för andra kvartalet 2022

Delårsrapport första kvartalet 2022

Årsredovisning 2021

Rapport Q4 och Bokslutskommuniké 2021

FRISQs delårsrapport tredje kvartalet 2021

FRISQs delårsrapport andra kvartalet 2021

Kapitalmarknadsdag 2021

Delårsrapport första kvartalet 2021 – Omsättning högre än tidigare helår

Årsredovisning 2020

Bokslutskommuniké 2020

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Delårsrapport andra kvartalet 2020

Delårsrapport första kvartalet 2020

Årsredovisning 2019

Bokslutskommuniké 2019 – Visade effektivitetsvinster och högt patientengagemang

FRISQs presentation från Stora Aktiedagen 2019

Delårsrapport juli – september 2019

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Delårsrapport första kvartalet 2019

Årsredovisning 2018

FRISQ Company Presentation March 2019

Bokslutskommuniké 2018 – Kraftig intäktsökning och internationell lansering

FRISQ på Stora Aktiedagen i Göteborg

FRISQ Delårsrapport tredje kvartalet 2018

2018-09 FRISQ Presentation

Delårsrapport andra kvartalet 2018

Delårsrapport första kvartalet 2018

Årsredovisning 2017

FRISQ:s presentation på Next BIG thing

Bokslutskommuniké 2017

Delårsrapport tredje kvartalet 2017

Delårsrapport andra kvartalet 2017

Ny presentation om FRISQ

Introduktion till FRISQ – Juli 2017

Delårsrapport första kvartalet 2017

Årsredovisning 2016

Bokslutskommuniké 2016

Investerarpresentation Moderna museet, December 2016

Delårsrapport tredje kvartalet, 2016