Rapport från Vitalis och samarbetet Alliance for innovative care

Den 21-23 maj hölls nordens ledande e-hälsokonferens och mässa, Vitalis i Göteborg. FRISQ var på plats på konferensen, bland annat för att delta i presentationen av “Alliance for innovative care” tillsammans med flera andra ledande hälsobolag.

På mässan medverkade FRISQ som utställare och mötte under dagarna många intresserade besökare, kunder och partners från olika delar av branschen. Som FRISQ tidigare kommunicerat är samarbeten med flera aktörer, särskilt olika journalsystemsleverantörer, en prioriterad och viktig del av bolagets strategi. På mässan presenterades ytterligare ett samarbete med CompuGroup Medical (CGM) med sitt initiativ Alliance for innovative care. Syftet med samarbetet är att gemensamt komplettera varandra i e-hälsans stora ekosystem. CGM har liknande samarbeten med Cambio, InterSystems och CGI. Tillsammans bidrar alla företag med komponenter till CGM’s plattform och FRISQs bidrag är bland annat lösningar för att digitalisera patientflöden och vårdkontinuitet. Genom FRISQ Care möjliggörs effektivt genomförande av vårdprocesser, delaktighet för patienten och informationsutbyte mellan privata och offentliga vårdgivare.

“Vårdens behov är komplexa, och för att kunna erbjuda en vårdinformationsmiljö som tillfredsställer vårdgivarnas behov krävs samarbete.”, säger FRISQs VD Martin Irding.

FRISQ lyftes även fram under flera föredrag på konferensen. Under onsdagen presenterade exempelvis Claes-Göran Löfdahl, professor emeritus, arbetet med personcentrerade arbetssätt på KOL-centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Presentationen lyfte FRISQ som verktyg för personcentrerad vård och integrerade vårdplaner, för att undvika dubbelarbete samtidigt som patienten involveras.

“Att användare nu pratar om FRISQ som ett positivt exempel på hur man kan jobba med dessa frågor känns förstås väldigt roligt”, avslutar Martin Irding.

Här går det att se en filmad presentation från Vitalis: http://webbtv.compodium.se/cgm/vitalis2019/