Rapport från HIMSS, världens största techmässa för vården

Mats Lindstrand är precis hemkommen från Orlando i Florida där FRISQ tillsammans med Qlik deltagit på HIMSS, världens största mässa för informations- och teknologilösningar för den globala hälso- och sjukvårdsindustrin. FRISQ och Qlik gav under mässan en demonstration av hur produkterna från respektive företag fungerar ihop för att skapa nya förutsättningar för hälso- och sjukvården att höja både kvaliteten och effektiviteten av behandlingar.

Vad var ert fokus under mässan?

Vi hade fyra målsättningar: Först och främst ville vi testa om produkten var så unik som vi själva trott. Sedan var det att se på vilket sätt vi skulle positionera oss på den amerikanska marknaden, och att hitta potentiella kunder som är intresserade av att leda den digitala utvecklingen. Slutligen handlade det om att hitta partners som kan stärka oss i distributionen. Jag skulle säga att vi lyckades med alla dessa saker – vi fick bekräftat att vår produkt är unik i sitt slag, vi har hittat nya argument som är specifika för den amerikanska marknaden, och vi har flera starka leads på både kundsidan och kring partnerskap. Ett exempel på det sistnämnda var bolaget Cognizant, som tillhandahåller konsulttjänster för digitalisering och som vi hade goda samtal med.

Hur såg samarbetet på plats ut med Qlik?

Vi ställde ut i Qliks bås, som vi använde som bas under mässan. Våra produkter fungerar bra som komplement till varandra, så det finns skäl för båda att dra nytta av varandra.

Hur var mottagandet av FRISQ?

Vi hade hoppats på ett bra mottagande, men faktum var att det överträffade förväntningarna. USA som helhet rör sig mot ett incitamentsystem kring sina offentliga sjukförsäkringar där det är viktigt att följa upp vårdplaner och engagera patienten, vilket vår produkt möjliggör. Det gjorde många intresserade.

När är en lansering i USA aktuell?

Vi arbetar med rekryteringar just nu, och vi kommer att vara igång operationellt under Q2.

Vilka tror du de största utmaningarna kommer vara för att etablera FRISQ på den amerikanska marknaden?

Det handlar dels om vissa anpassningar som behöver göras av produkten, men även att det alltid är tufft att etablera sig på en helt ny marknad. Att vi är ett svenskt bolag upplevde vi dock mer som en fördel än en nackdel, då många amerikaner, särskilt från östkusten, har positiva associationer när det kommer till Sverige och sjukvård.

Vad tar du med dig för nya insikter och tankar från mässan?

Det viktigaste är hur stark trenden är i USA kring att röra sig mot att mäta och ersätta vårdgivare för för utfall snarare än enskilda aktiviteter. Det är en positiv utveckling där vi har mycket att tillföra.