Nyhetsbrev: Juni 2020

När nu sommaren och semestertider snart är här kan vi se tillbaka på sex månader som varit fulla av förändring, oförutsägbarhet och oväntade utmaningar – men också månader av framsteg och viktiga resultat. Med juni bakom oss vill vi i månadens nyhetsbrev skriva något längre för att ge ett par reflektioner om det halvår som gått.

Framsteg i en värld av osäkerhet
För juni kan vi konstatera att vi avslutar månaden med en höjdpunkt i och med undertecknandet av ett avtal med Region Skåne. Det innebär att vi nu stolt kan konstatera att vi har relationer med Sveriges tre största regioner, något som innebär att flera vårdgivare och deras patienter nu kan arbeta med, och dra nytta av, de effektivitetsvinster och fördelar som finns tillgängliga för FRISQ Care-användare. Utöver beslut om implementering av FRISQ Care i hela Ryggkirurgiskt Centrums verksamhet har vi dessutom haft nöjet att välkomna Moment Psykologi och Casa Afasia som nya spännande kunder för månaden.

Framtidens vårdinformationsmiljö
Vi vet att flera av er försöker bedöma vad den uppskjutna upphandlingen i Region Stockholm innebär för FRISQ. Som utgångspunkt är det tveklöst så att behovet av FRISQ Care har ökat – inte bara som stöd i sjukvården under den nuvarande ansträngda situationen, utan också som ett viktigt verktyg för att kunna hantera den växande ”vårdskulden” av uppskjutna tidigare planerade behandlingar och operationer. Det stora intresset för våra webbinarier har tydligt visat att vårdgivare är villiga att ställa om och gå mot en digital plattform.

Den avbrutna upphandlingsprocessen bör inte på något sätt tolkas som om ökad användning av FRISQ behöver sakta ner utan snarare tvärtom. Under den pågående upphandlingen var möjligheten till nyförsäljning begränsad då vårdgivarna väntade på specifikationerna för det som skulle komma med den nya plattformen. Den nya situationen öppnar därför upp försäljningsmöjligheter på kort sikt. Eftersom FRISQ redan är integrerat i det nuvarande journalsystemet som används inom Region Stockholm (TakeCare) är en stor del av det tekniska arbetet redan gjort. Alla vårdgivare som börjar använda FRISQ Care i Region Stockholm kan alltså redan nu tillskansa sig de produktivitetsvinster som finns tillgängliga.

Sammanfattningsvis lämnar vi det första halvåret 2020 med flera positiva tecken för den framtida marknaden för FRISQ:

  • Vi har etablerade och pågående relationer med de tre största hälso- och sjukvårdsregionerna i Sverige
  • Möjligheten att utvidga vårt fotavtryck i Stockholmsregionen har ökat med anledning av den avbrutna upphandlingen av “Framtidens vårdinformationsmiljö”

Intresset för tekniska lösningar i allmänhet och FRISQ Care i synnerhet har stigit i takt med det uppenbara behovet av digitala stödsystem för att hantera det ökade trycket på vården. En situation som kommer bestå under lång tid framöver när de olika sjukvårdsregionerna försöker komma ikapp “vårdskulden” och de många tidigare planerade operationer och behandlingar som man tvingats skjuta upp.

Det finns dock några påtagliga drivkrafter som hämmar hastigheten på omvandlingen, till exempel bandbredden för tillgänglig personal inom hälso-och sjukvårdssektorn. Den personal som skulle vara mest behjälpt av FRISQ är också den personal som nu har minst kapacitet till följd av långa arbetspass och behov av att rikta all fokus mot att hantera det akuta läget. Det innebär att det finns begränsat utrymme för att samtidigt hantera en omställning. Även om våra nordiska grannar inte har drabbats av pandemin i samma utsträckning som Sverige har vården även där lagt ner stora resurser och skjutit upp andra behandlingar för att vara förberedda på vad som kunde ha kommit.

Kort sagt, tidsfaktorn är svår att förutsäga när det gäller förskjutning av utrullningar som var planerade hos existerande kunder innan coronapandemin ändrade allas vårt liv – och som är svårast att förutsäga för anslutning av nya kunder. Vår kundbas behöver lite tid på sig för att förstå, omvärdera och planera för sommaren och tiden som följer efter. Under tiden kommer vi att fortsätta arbeta med skalbarheten i produkten och stödja våra kunder i deras beslutsprocesser.

Med det sagt kan vi konkludera att de diskussionen hos vår kundbas har gått från att fundera på om de skall introducera ett verktyg som FRISQ – till när.

Juni i korthet:

  • Ett nytt gemensamt projekt mellan FRISQ, Kunskapscentrum för AllergiAstma och KOL (KAAK)Lungmedicin och AllergologiSUS och Innovation Skåne AB kommer börja använda FRISQ Care i syfte att utvärdera metoden med framåtblickande vårdplaner. Det innebär att FRISQ för första gången användas i en klinisk utvärderingsmiljö av en vårdgivare i Region Skåne.
  • Ryggkirurgiskt Centrum (RKC), som under 2019 tecknade avtal med FRISQ för att i ett första skede optimera omhändertagandet av patienter inför och efter operation, meddelar nu att de inom ramen för samma avtal påbörjat implementeringen av FRISQ Care i samtliga processer.
  • FRISQ inleder ett nytt samarbete med bolaget Moment Psykologi. Samarbetet innebär att Moment Psykologi kommer att implementera det digitala verktyget FRISQ Care i verksamheten med start i juni i år.
  • FRISQ har tecknat avtal med Casa Afasia om användningen av FRISQ Care i den dagliga verksamheten från och med i höst. Casa Afasia erbjuder högkvalitativ rehab med individualisera program baserade på den senaste forskningen för personer med stroke och annan neurologisk skada.

Sjukvården har under våren visat en historiskt hög efterfrågan på digitaliserade vårdprocesser. Att FRISQ nu har pågående relationer med Sveriges tre största regioner gör att FRISQ kan vara en mer aktiv aktör när det gäller att driva verklig digital omvandling som möjliggör personliga vårdplaner, säger Martin Irding, VD

Vi återkommer med nästa nyhetsuppdatering i augusti, tills dess önskar vi er en trevlig sommar!

Om du inte redan är prenumerant på våra nyhetsbrev och pressmeddelanden kan du anmäla dig här: https://investor.nosamed.com/sv/prenumerera-media/