Ny ledningsgrupp på FRISQ och stärkt utvecklingskompetens för snabb kommersialisering av nästa generationens FRISQ-tjänster

FRISQ går nu in i en ny fas med en kraftfull satsning på tjänster som ger vården nya möjligheter att arbeta mer patientcentrerat och samtidigt kopplar ihop patienten med vården på ett bättre sätt. Därför utökas FRISQ:s ledningsgrupp med två nya personer; Susanna Sjödin som blir kommunikationsansvarig och Hannes Palm som blir ansvarig för affärsområde Privat och övergripande ansvarig för affärsutveckling. FRISQ stärker även sin utvecklingskompetens genom att Casper Winsnes från Chorus AB kommer att ansvara och leda utvecklingen av nästa generationens FRISQ-tjänster, och därmed arbeta nära ledningsgruppen på FRISQ för att säkerställa en snabb och effektiv väg till kommersialisering.

Susanna Sjödin har en bakgrund från Investor där hon bland annat arbetat med finansiell kommunikation, varumärkesfrågor och externa kommunikationsprojekt. Hannes Palm har en bakgrund från McKinsey & Company där han arbetat med strategi och förändringsarbete, bland annat mot hälso- och sjukvården. Casper Winsnes från Chorus AB har lång erfarenhet inom e-Hälso-området och har en erkänt hög leveransförmåga av värdefulla tjänster till både vården och patienten.

Mikael Svensson har valt att lämna sin heltidstjänst som ansvarig för området FRISQ Vård för att återgå till konsultverksamhet i egen regi.

”Mikael har haft en viktig roll i att bygga FRISQ till det bolag vi är idag. Jag vill tacka för allt han gjort för bolaget.”, säger VD Martin Irding

VD Martin Irding, CFO Magdalena Stenbäck och produktchef Lars Eriksson kvarstår i ledningen. Den nya ledningsgruppen tillträder den 1 juli 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD, martin.irding@frisq.se


Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2017 kl. 17:00 CET.

Våra pressmeddelanden finns tillgängliga på investor.nosamed.com