Nu presenterar vi talarna för våra två FRISQ Care-evenemang i oktober

Som tidigare kommunicerats kommer vi under oktober att hålla två event, ett i Stockholm och ett Göteborg, för inbjudna vårdgivare och beslutsfattare inom vården. Upplägg och talare för eventen är nu klara.

Göteborg 17 oktober

Seminarium och presentation av FRISQ Care – färdig för första implementering och utvärdering i kliniskt arbete

Talare:

  • Anders Ullman (KOL-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset)
  • Casper Winsnes & Martin Irding (FRISQ)
  • Stefan Oldmark (Apple)
  • Tobias Nilsson (Västra Götalandsregionen)

Seminariet kommer inledas med en beskrivning av KOL-centrum på Sahlgrenska som bra exempel på en klinik där man arbetar med interprofessionell samverkan kring sina patienter. Anders Ullman kommer berätta mer om hur detta kan genomföras med hjälp av digitala tjänster. Casper Winsnes och Martin Irding kommer därefter att demonstrera FRISQ Care, som KOL-centrum kommer vara först i Sverige med att testa. Vi kommer även samtala på scen med Stefan Oldmark från Apple och Tobias Nilsson från Västra Götalandsregionen kring digitaliseringen av vården.

Stockholm 24 oktober

Samtal med representanter från vården om deras arbete för en mer personcentrerad vård med hjälp av digitala verktyg

  • Anders Ullman (KOL-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset)
  • Caroline Mellberg (Diabetes- och Endokrinmottagningen, Hälsostaden Ängelholm)
  • Urban Pettersson Bargo (WeMind Psykiatri)
  • Casper Winsnes (FRISQ)
  • Samtalet leds av Göran Hägglund

Under ledning av Göran Hägglund samtalar vi med Anders Ullman Caroline Mellberg och Urban Pettersson Bargo om deras arbete för en mer personcentrerad vård med hjälp av digitala verktyg. Vi kommer även ge en demonstration av FRISQ Care och hur tjänsten kan förenkla dokumentation, informationsdelning och kommunikation inom vården och med patienten.

Glöm inte att prenumerera på våra utskick för att inte missa nyheter om oss.