Månadsbrev: november 2020

November månad förde med sig flera positiva förändringar. FRISQ utökade sitt samarbete med Capio och signerade ett avtal med Capio Ortopedi, samt började investera i Storbritannien för att möta efterfrågan på denna signifikanta marknad.

FRISQ ser ett ökat intresse från både privata och offentliga sjukvårdsaktörer i Storbritannien. Lokala FRISQ-representanter har därför utsetts för att leda initiala konversationer på marknaden och stödja George Thaws pågående arbete, FRISQ:s VD som delar sin tid mellan Stockholm och London. Målet är att etablera ett brittiskt dotterbolag för att ta till vara på den kommersiella möjligheten.

– FRISQ har en enorm potential att växa och revolutionera sjukvårdsindustrin inte bara i Sverige utan över hela världen. Jag är stolt över att vi gör framsteg i mitt hemland, där jag tror att FRISQ: s tjänster verkligen behövs för att ge sjukvårdspersonal bättre verktyg och insikter och samtidigt spara skattebetalarnas pengar, säger George Thaw.

Fördjupat samarbete med Capio
FRISQ har under det senaste året framgångsrikt samarbetat med Capio äldre- och mobilvård, och lanserades i Capio Geriatrik Sollentuna förra månaden. Näst på tur är Capio Ortopedi, som signerade ett avtal med FRISQ under november månad.

Capio är, som del av Ramsay Santé, ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag med en total omsättning om 3,8 miljarder EUR och cirka 36 000 medarbetare. Avtalet rör ett pilotprojekt på sex månader med Capio Artro Clinic, en högspecialiserad ortopedisk klinik med 160 anställda som behandlar och opererar knä, axel, höft, armbåge och fotled samt idrottsrelaterade skador. 

– Vi är stolta över att Capio nu väljer att samarbeta inom ytterligare ett affärsområde utifrån det värde FRISQ adderar för patienter och personal. Digitala vårdprocesstöd gör det lättare för patienten att engagera sig i sin vård, förbättrar teamarbetet och kvalitetssäkrar arbetsprocesser, vilket i sin tur leder till bättre hälsoutfall och effektivare resursnyttjande, säger George Thaw. 

– Kontinuerlig förbättring och digitalisering är avgörande för att vi ska kunna fortsätta erbjuda ortopedi i världsklass. Modern vård kräver moderna verktyg, och digitala vårdprocesstöd är ett viktigt sådant. Vi är övertygade om att vi kommer vilja implementera denna typ av stöd inom alla våra verksamheter framöver, säger Tobias Wirén, affärsområdeschef på Capio.