Ledning

Innehav per den 31 december, 2022.

Adrian-bw
Adrian Liljefors

Befattning: VD

Född: 1989

Anställd/verksam sedan: 2015

Aktieinnehav: 4 384 759

karin
Karin Nilsson

Befattning: CFO

Född: 1973

Anställd/verksam sedan: 2023

Aktieinnehav: 0

Linus Yman
Linus Yman

Befattning: Försäljningschef

Född: 1981

Anställd/verksam sedan: 2020

Aktieinnehav: 0