Klas Arvidson går över till rollen som senior rådgivare

Klas Arvidson, partneransvarig på FRISQ och tidigare VD, lämnar sitt uppdrag. Klas kommer från och med 1 januari 2017 ha en roll som senior rådgivare till FRISQ.

”Det vi åstadkommit på FRISQ under min tid i bolaget är helt unikt och vi kan utan överdrift hävda att vi leder ett paradigmskifte inom e-hälsa i Sverige. Mitt uppdrag att lansera en produkt och att göra FRISQ till ett noterat bolag är genomfört och efter några fantastiska år med FRISQ är det är dags för mig att blicka framåt. Det är därför med stolthet jag nu går vidare mot nya mål i jakten på bättre lösningar för patienter, anhöriga och vårdpersonal. Jag lämnar måhända FRISQ´s ledning men ser fram emot att som senior rådgivare fortsatt bidra till detta fantastiska bolag även framgent.”, säger Klas Arvidson.

”Klas har haft en helt avgörande roll i att bygga FRISQ till det bolag vi är idag och hans erfarenheter och kontakter har varit ovärderliga. Nu när FRISQ gått in i en ny fas så är det helt naturligt att han går in i en ny roll med nya utmaningar. Jag vill å styrelsens vägnar tacka för allt han gjort för bolaget och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.”, säger Styrelseordförande Mats Lindstrand.

Klas Arvidson började på FRISQ i januari 2015 och var VD fram till och med maj 2016. Därefter har han haft en roll som partneransvarig med fokus på aktörer inom offentlig sektor såsom landsting och vårdgivare. Tjänsten som Partneransvarig kommer inte att ersättas.

För ytterligare information:

Mats Lindstrand, Ordförande FRISQ, tel 08-120 131 20, mail: martin.irding@frisq.se