Johan-Zetterstrom-heade-image-b

Intervju med Johan Zetterström, Salesforce-veteranen som i januari blir FRISQs nya försäljningschef

I början av januari tillträder Johan Zetterström tjänsten som globalt ansvarig försäljningschef för FRISQ med fokus på skalbarhet och ökat försäljningsfokus mot stora kunder. Johan har en bakgrund som Nordenchef på Salesforce, där han också var bolagets första anställda i Norden, VD för Projektplace och rådgivare för bland annat EQT Partners.

Vad fick dig att välja just FRISQ?

Efter att ha varit med och utvecklat och bygg upp många bolag som tex Salesforce.comoch Projectplace så har jag i ett par år främst ägnat mig åt styrelseuppdrag och rådgivning inom management och försäljning. Efter att varit i kontakt med Mats Lindstrand, FRISQs ordförande, förstod jag vilken potential FRISQ har att både förbättra och effektivisera vården samtidigt som affärsresan är väldigt lik Salesforce.com tidiga dagar kändes det som att det var tid för en ny heltidsutmaning.

Hur tror du dina tidigare erfarenheter kan hjälpa dig i din nya roll?

FRISQ befinner sig i en liknande situation som Salesforce.com gjorde när jag började där, jag var den första anställda i Kontinentaleuropa och hade som ansvar att bygga upp försäljningsorganisationen. Det var ett otroligt intensivt men lärorikt arbete som gav mig en djup förståelse för hur man paketerar, säljer och skalar mjukvara internationellt. Den erfarenheten tar jag nu med mig in i FRISQ och den resa bolaget ska göra de kommande åren.

Vilka styrkor ur ett skalningsperspektiv ser du med FRISQs produkt?

I grunden så fungerar sjukvården på samma sätt överallt i världen, självklart skiljer sig processerna och utförandet åt men det FRISQ kan erbjuda är ett strukturerat sätt att koppla ihop vårdens aktörer och patienten. Vad de olika vårdgivarna sen väljer att fylla de olika vårdprocesserna med är upp till dem. FRISQ kan avlasta vården administrativt, frigöra tid för vårdpersonalen och samtidigt engagera patienten i sin vård. Det ger självklart enormt goda förutsättningar i en global industri med ökade kostnader och krav på transparens som kräver både bättre och effektivare vård i framtiden.

Vad ser du som den största utmaningen med din nya tjänst?

Vårdens höga trösklar är både den största utmaningen och den största fördelen. Det krävs ett stort förtroende och en lång process för att bli accepterad och integrerad i den komplexa sjukvården (där 85% av sjukvårdens kostnader återfinns), men när man väl är inne är barriären hög för konkurrenter samtidigt som affären är kopplad till långa avtal med återkommande intäkter, ibland så långa som 15-20 år.

Du tillträder i början av januari, vad blir din första uppgift?

Först ska jag på riktigt sätta mig in i vårdens mest komplexa utmaningar, sen ska jag hjälpa den förstå hur vår produkt kan hjälpa till att leverera bättre vård och skapa friskare och mer engagerade patienter. Det innebär ökat försäljningsfokus och att omsätta skalbarheten i intäkter som kan växa bolaget på fler vertikaler och i fler länder.