Fullsatt seminarium om FRISQ Care i Stockholm den 24 oktober

Som tidigare kommunicerats anordnar vi under oktober två seminarier för inbjudna vårdgivare och beslutsfattare inom vården. I förra veckan hölls ett välbesökt seminarium på KOL-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och igår var det dags att introducera FRISQ Care i Stockholm.

Eventet inleddes med en presentation och panelsamtal under ledning av fd socialminister Göran Hägglund. Panelen bestod av Anders Ullman (KOL-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhus), Caroline Mellberg (Hälsostaden Ängelholm) och Urban Pettersson Bargo (WeMind Psykiatri) och samtalet kretsade kring deras arbete för en mer personcentrerad vård med hjälp av digitala verktyg. FRISQ:s Casper Winsnes gav publiken en demonstration och överblick av tjänsten FRISQ Care och vad som möjliggörs ur vårdens och patientens perspektiv.

Anders Ullman inledde med en kort beskrivning av KOL-centrum och det uppdrag som tilldelats verksamheten och vilka insikter han fick under uppstarten:

”Vad som blivit väldigt tydligt för oss är att vi inte kan skicka runt patienten i processen, vi måste bygga processen runt patienten.”

Anders menade att FRISQ Care är en lösning som stimulerar personcentrerade arbetsprocesser och dessutom har potential att signifikant förbättra resursutnyttjandet och ge stora tidsbesparingar.

Detta var något som även Caroline Mellberg betonade:

”Jag vill följa mina patienter på ett sätt som är meningsfullt och tidseffektivt. Med FRISQ Care finns en plattform för direkt och kontinuerlig feedback, till skillnad från ett läkarbesök om året.”

Vidare tog hon upp anhörigaspekten kring diabetesvård, en sjukdom som kan vara livshotande om man inte sköter det rätt. Hon möter ibland en oro hos anhöriga, och en önskan hos dem om att få mer insikt i vårdprocessen och hjälpa till. För ökad patientdelaktighet måste det gå att dela information och därmed engagera sina nära och kära.

Urban Pettersson Bargo berättade om sitt mångåriga engagemang för att reformera psykiatrivården och ge vårdpersonal förutsättningar att erbjuda patienter en kvalitetssäkrad och evidensbaserad vård. Han lyfte även behovet av användarvänliga IT-lösningar för att dels förbättra arbetsflöden men även möjliggöra för nyanställda att snabbt introduceras till Weminds arbetssätt:

”FRISQ lägger ett nytt lager på journalsystemen. Det ger oss oanade möjligheter att skapa en bättre arbetsmiljö och en bättre vård.”

Casper Winsnes avslutade med att demonstrera FRISQ Care för publiken och visade hur det fungerar för vårdgivare att med utgångspunkt i patientens behandlingsplan kunna skapa journalanteckningar som sparas direkt till befintliga journalsystem. Casper visade också hur patienten efter att ha godkänt vilken information man vill dela med sin vårdgivare kan se sin behandlingsplan och få stöd i vardagen.

”Vårt jobb är att låta vården samla sig runt patienten och den vårdplan patienten har. Vi limmar ihop alla delar för att det ska bli enklare för vården.”

FRISQ:s VD Martin Irding avslutade med att säga att fokus nu ligger på att CE-märka FRISQ Care så att den kan användas med riktiga patienter vilket beräknas vara klart senast till jul. Han berättade även om FRISQ:s samarbete med Atea samt kommande roadshow där FRISQ, Atea och Apple kommer att besöka vårdgivare runt om i landet i syfte att demonstrera hur vårdgivare kan använda FRISQ Care och samtidigt få stöd kring hårdvara och relaterade tjänster.

Det var en lyckad kväll och responsen var mycket positiv. Nu händer det! 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD, martin.irding@frisq.se