FRISQ:s styrelseordförande – aktiehandel

FRISQ:s styrelseordförande Mats Lindstrand har sedan publiceringen av delårsrapporten för det första kvartalet 2019 förvärvat 25,598 aktier i FRISQ.

Därmed kontrollerar Mats Lindstrand privat och genom bolag 1,887,427 aktier i FRISQ.

För ytterligare information:

Mats Lindstrand
Styrelseordförande
FRISQ Holding AB

+46 70 591 64 31