FRISQs presentation från Stora Aktiedagen 2019

Den 25e november deltog FRISQ på Aktiespararnas evenemang Stora Aktiedagen där bolagets vd Martin Irding presenterade FRISQ:s unika position på marknaden, hur Sveriges regioner själva formulerat behovet av en produkt som FRISQ och om varför 2020 blir ett så händelserikt år. 

Under dagen presenterade Martin Irding FRISQ:s produkt och berättade om hur den som första mjukvara i världen kopplar ihop hela vårdkedjan och patienten på en interaktiv och smart plattform. Mjukvaran ger vården möjlighet att gemensamt jobba i samma vårdplan, något som innebär att hela patientens vårdresa blir överblickbar och därmed innebär en mycket efterfrågad administrativ avlastning för vårdpersonalen. Samtidigt som patienten ges inblick i sin vård och på riktigt kan bidra och engagera sig i sitt eget hälsotillstånd.

Presentationen fokuserade även på varför FRISQ riktar sig till vårdens mest kritiska målgrupp, svåra och kroniskt sjuka patienter, som utgör 80% av de totala kostnaderna. Vidare berättade Martin om flera av de viktiga strategiska samarbeten som ingåtts under året och varför de ger FRISQ en unik position position både på den svenska och internationella marknaden.

Avslutningsvis besvarades ett par frågor kring pågående upphandlingar, den internationella expansionen och tjänstens potential för att minska vårdpersonalens administrativa tid. Frågor som kortfattat kan sammanfattas med att FRISQ under 2019 etablerats som en självklar del av den framtida vårdlösningen i Sverige med ett händelserikt år framför sig.

Hela presentationen finns att se här:

https://youtu.be/l6qlpWenuyY