FRISQ tecknar avtal med WeMind Psykiatri

FRISQ tecknar avtal med WeMind Psykiatri, som därmed blir första privata vårdgivare att använda FRISQ Care. Avtalet innebär att WeMind, en av Sveriges största psykiatrivårdgivare, kommer att börja använda FRISQ Care inom sin psykiatriska verksamhet under våren 2018, initialt med fokus på patienter i Stockholm.

WeMind Psykiatri är en privat vårdgivare specialiserad på psykiatriska problem, med verksamhet i Stockholm, Göteborg, Skåne och Uppland. I februari 2018 tar Wemind över öppenvårdspsykiatrin för vuxna i sydöstra delen av Stockholms län och blir därmed Sveriges näst största psykiatrivårdgivare med över 400 behandlande psykologer och psykiatriker och över 20,000 patienter.

WeMind har en historik av att behandla patienter med evidensbaserade metoder och fokus på hög kvalitet i alla delar, särskilt patientrapporterad kvalitet. WeMind är dessutom engagerade i internationella sammanhang för utbyte av best practice i psykiatrin.

”FRISQ lägger ett nytt lager på journalsystemen. Det ger oss oanade möjligheter att skapa en bättre arbetsmiljö och en bättre vård. Vi tror att detta kan hjälpa oss att ytterligare förbättra arbetsflöden och även möjliggöra för nyanställda att snabbt introduceras till WeMinds arbetssätt” säger Urban Pettersson Bargo, vd och grundare WeMind Psykiatri.

”Det är imponerande att se vilken fin verksamhet WeMind har byggt upp med evidensbaserade processer och kvalitetsfokus. Vi är otroligt stolta över att få bli en del av deras arbete för en kvalitativ psykiatrisk vård över hela Sverige.” säger Martin Irding, vd för FRISQ.

Avtalet är ett pilot-avtal och innebär att produkten testas och utvärderas under 2018, initialt på två mottagningar i Stockholm med ca 40 behandlande psykologer och psykiatriker. Målsättningen är att rulla ut FRISQ Care till ytterligare kliniker under året och på sikt övergå till fullskalig implementation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Irding, VD FRISQ, martin.irding@frisq.se

Urban Pettersson Bargo, VD WeMind Psykiatri, urban@wemind.se

Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2017 kl. 08:00 CET.

Våra pressmeddelanden finns tillgängliga på investor.nosamed.com.