FRISQ tecknar avtal med ledande ryggkirurgisk klinik

FRISQ tecknar licensavtal med Ryggkirurgiskt Centrum (RKC) i Stockholm. RKC blir därmed första vårdgivare inom ortopedi att använda FRISQ Care.

Ryggkirurgiskt Centrum (RKC) i Stockholm är en av landets ledande ryggkirurgiska kliniker. Utöver högkvalitativ ryggvård bedriver de också forskning med koppling till Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Linköpings universitet.

RKC kommer inledningsvis använda FRISQ Care för att optimera omhändertagandet av patienter inför och efter operation. Inför operationen kommer patienten förberedas med relevant information om sin operation, samt själv kunna bidra med information till vårdteamet t.ex. genom att fylla i formulär. Efter operationen kommer patienten få stöd i sin rehabilitering, samt möjlighet att utvärdera sin upplevelse av vården, samt sitt mående för kvalitetsuppföljning.

“Vi arbetar ständigt för att vidareutveckla och förbättra vår verksamhet. Vi ser FRISQ Care som en spännande möjlighet att förbättra för våra patienter, vår personal samt vår forskning.” säger Per Svedmark, VD på Ryggkirurgiskt Centrum.

“Vi är stolta att RKC väljer att samarbeta med oss. Detta blir FRISQ:s första samarbete med en vårdgivare inom kirurgi och ortopedi och visar tydligt på FRISQ Care:s bredd och relevans. Vi tror det finns många fler vårdgivare inom detta område som kan ha stor nytta av FRISQ Care.” säger Martin Irding, VD på FRISQ.

________________________________________________________________________

För ytterligare information:

Martin Irding, VD FRISQ
Tel: +46 (0)8 120 131 21

martin.irding@frisq.se

Kort om FRISQ:

Healthtech-bolaget FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg för interaktiv kommunikation mellan de olika aktörerna i vårdkedjan.

FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North – Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”.

FNCA Sweden AB är FRISQ:s Certified Adviser
Tel +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se

FRISQ:s pressmeddelanden finns tillgängliga på investor.nosamed.com