FRISQ och Astma- och Allergiförbundet inleder samarbete

FRISQ och Astma- och Allergiförbundet har ingått ett samarbete med syfte att tillsammans erbjuda värdefulla digitala tjänster till människor med astma- och allergisjukdomar i Sverige.

FRISQ kommer utveckla en mobil applikation för Astma- och Allergiförbundets räkning som riktar sig till deras medlemmar och andra intresserade. Applikationen ger användaren tillgång till användbar och viktig information samt uppskattade tjänster från förbundet såsom information och råd kring astma och allergi. Användaren får dessutom tillgång till FRISQs smidiga tjänster, till exempel beställning av läkemedel från apotek och kommunikation med vården.

Lansering kommer ske under våren 2017.