Foto: Gustav Kaiser

FRISQ medverkade på Forum för Välfärds årliga konferens

För andra året i rad samlades akademiker, entreprenörer och beslutsfattare inom svensk sjukvård på Forum för Välfärds konferens, som i år ägde rum på Fotografiska i Stockholm. Forum för välfärd är en partipolitiskt obunden plattform med ambition att bidra till en fördjupad dialog och visa exempel på faktisk genomförbarhet för prioriterade områden inom svensk välfärd, med start i hälso- och sjukvården. Allt arbete som utförs inom ramen för forumet är ideellt. Bakom Forum för Välfärd står en styrelse bestående av: Börje Ekholm, Carl Bennet, Chris Heister, Eva Nordmark, Anna Omstedt, Magnus Tyreman och Peter Wallenberg Jr.

Årets konferens hade särskilt fokus på digitalisering av vården och medverkande under dagen var bl a Carl Bennet (Styrelseordförande Getinge), HKH Prins Daniel, Peter Eriksson (Bostads- och digitaliseringsminister), Helene Hellmark Knutsson (Minister för högre utbildning och forskning) samt Annie Lööf (Partiledare Centerpartiet). Under konferensen, som skickligt modererades av Anna Omstedt, fick publiken också ta del av internationella framgångsexempel genom talare från Australien, Storbritannien och Finland.

I år fick även FRISQ äran att bidra till agendan som en av de digitala lösningar med potential att bidra till förbättrad integration i vården. FRISQ’s VD Martin Irding höll en kort presentation om hur FRISQ arbetar för patientens rätt till sin egen hälsoinformation genom att på ett användarvänligt och lättillgängligt sätt skapa tillgång till informationen direkt i telefonen. Budskapet togs väl emot och att göra patienten till informationsbärare lyftes i den efterföljande paneldebatten fram som en framgångsfaktor för att lyckas integrera vårdkedjan mellan olika aktörer.

För att läsa mer om Forum för Välfärd går ni in på www.forumforvalfard.se.