FRISQ inrättar ett vetenskapligt etiskt råd och ökar tempot

Som tidigare meddelats har FRISQ den 13 februari ingått avtal om att förvärva en digital plattform som utvecklats inom Karolinska Institutet med professor Martin Ingvar som huvudman. I samband med detta gjordes en emission om 50 Mkr. Med förvärvet och det nya kapitalet kan FRISQ nu kraftigt öka tempot.

Till det nya affärsområdet FRISQ Care knyts ett vetenskapligt etiskt råd. Rådet består av Anders Milton, Mikael Forss, Anders Ullman och Britt-Marie Ahrnell.

Nytt kapital ger möjlighet att öka farten

Emissionen ger oss möjlighet att nu kraftigt öka tempot i att färdigställa, licensiera och kommersialisera våra nya produkter och tjänster.

Vi har redan börjat arbetet att länka samman tekniken för FRISQ Privat och FRISQ Care där den nya plattformen ligger. På sikt ska våra produkter och tjänster kunna nyttjas sömlöst oavsett om användaren är en patient, anhörig, vårdgivare, forskare eller life science-aktör.

Vi ökar också antalet samarbeten och partners. Sedan tidigare arbetar vi nära nationella myndigheter och journalsystem för att säkerställa att vi är kompatibla med regelverk och befintliga vårdsystem. Numera också nära globala teknikföretag för att säkra att vår teknik blir integrerad med de olika typer av sensorer och devices som patienter alltmer använder sig av.

Dessutom avser vi att expandera samarbetet med vårdgivare både i Sverige och utomlands. Med den nya tekniken kommer FRISQ också att kunna erbjuda helt nya möjligheter för vårdgivare, forskare och life science-industrin till så kallade Real World Studies.

It-och innovationsföretaget Chorus AB blir en strategisk partner till FRISQ. Chorus har utvecklat den förvärvade teknikplattformen och är sedan tidigare leverantör till FRISQ inom flera områden.

”Vi är mycket glada att få arbeta med Chorus och ser dem som en viktig del i vår framtida utveckling”, säger VD Martin Irding.

Knyter till oss vetenskapligt etiskt råd

För att ytterligare knyta till oss kompetens inrättar vi ett vetenskapligt råd. Rådets uppgift är att agera kloka rådgivare inom områden som vetenskaplig evidens, etik och patientens perspektiv. Rådet består förutom av styrelseordförande och VD av:

 Anders Milton

Anders har tidigare varit ordförande och VD för Sveriges läkarförbund och ordförande för Röda korset. Han har haft flera betydelsefulla uppdrag för regeringen bl.a som ledamot i kommissionen för tsunamikatastrofen 2004. ”Med FRISQ kan patienten styra sin samverkan med vård, omsorg och forskning på ett sätt som inte är möjligt idag”.

 Mikael Forss

Mikael har lång erfarenhet från sjukvård och läkemedelsindustri. Mikael var till nyligen biträdande sjukhusdirektör för Karolinska Universitetsjukhuset och har haft ett speciellt ansvar för Nya Karolinska Solna. Han är också en flitigt anlitad rådgivare inom vård- och life science-frågor och arbetar f n som t f direktör för ekonomi och hållbar utveckling i region Uppsala. ”FRISQ fyller ett oerhört viktigt behov och kan bli standarden för att lösa en av sjukvårdens viktigaste och mest aktuella frågor”.

 Anders Ullman

Anders har tidigare haft internationella chefspositioner inom forskning och utveckling i en rad life science-företag såsom AstraZeneca, Bayer Pharmaceuticals, Biovitrum, Nycomed/Takeda och Baxter Bioscience. F n är Anders chef för ett nystartat KOL-centrum på Sahlgrenska  universitetsjukhuset. ”Med modern informationsteknologi och e-hälsolösningar kan FRISQ kraftfullt bidra till både effektiviseringar i vården och underlätta utvecklingen mot mer personcentrerad vård och vårdplaner ”.

 Britt-Marie Ahrnell

Britt-Marie är författare, föreläsare och konsult inom området kompexa tjänster med kundens perspektiv som specialitet. Hon är också en mycket uppskattad och uppmärksammad debattör som anhörig inom cancervården. ”Många pratar om begrepp som personcentrering eller patientmakt. Men det blir ofta bara ord. Den här tekniken tar viljan till verklighet genom att på allvar sätta makten över informationen i patientens händer.”

”Vi är tacksamma för att dessa mycket erfarna och meriterade personer med djup kunskap om läkarprofessionen, vården, life science-industrin och vad som verkligen är viktigt ur ett patientperspektiv, vill bidra till FRISQs utveckling de kommande åren” säger Mats Lindstrand, styrelseordförande i FRISQ Holding AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Lindstrand, Styrelseordförande, tel 08-120 131 21, mail: mats.lindstrand@frisq.se

Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 08:00 CET.