FRISQ har godkänts för listning på First North

FRISQ har godkänts för listning på Nasdaq First North med första handelsdag den 12 oktober. Bolagsbeskrivningen finns på frisqholding.se.

FRISQ utvecklar digitala kommunikationstjänster mellan privatpersoner, apotek och vårdgivare som syftar till att underlätta läkemedelsbeställningar och direktdialog mellan vården och allmänheten.

Bolagets ambition är att stärka patienternas möjlighet att ta kontroll över sin egen hälsa genom att erbjuda verktyg som underlättar vardagen och ger en snabb och enkel överblick över exempelvis recept och journal. Samtidigt vill FRISQ bidra till effektivare processer i hälso- och sjukvården genom förenklad och förbättrad direktkommunikation med patienter.

Bolaget har etablerade samarbeten med flera patientföreningar, vårdgivare och apoteksaktörer, däribland nya innovativa nätaktörer som Apotea och vårdbolaget Tiohundra. Utöver befintliga samarbeten förs dialog med en lång rad aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn.

”Bolaget har byggts och finansierats av privatpersoner som brinner för att förnya och förbättra hälso- och sjukvården. Vi har nu kommit så långt att vi tycker att tidpunkten är rätt för att bredda ägandet och erbjuda alla möjlighet att vara med i den fortsatta utvecklingen att låta medborgaren ta kontroll över sin egen hälsa. Därför känns det naturligt att ta steget till börsen”, säger styrelseordförande Mats Lindstrand.

Bolagsbeskrivningen, som inför listningen godkänts av Nasdaq, finns från och med i dag tillgänglig på FRISQ hemsida, investor.nosamed.com.

FRISQ Holding AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet FRISQ med ISIN-kod SE0006994539. Remium Nordic AB kommer att agera likviditetsgarant och vara Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För ytterligare information:

Martin Irding, VD
Tel: +46(0)8 120 131 20

Våra pressmeddelanden finns tillgängliga på investor.nosamed.com

Om FRISQ

FRISQ utvecklar digitala tjänster för att förbättra informations- och kommunikationsflödet mellan privatpersoner, apotek, vård och omsorg. Vårt mål är att utveckla innovativa verktyg och förbättra tillgången till hälso- och sjukvårdsinformation så att individer kan ta kontroll över sin egen hälsa.