FRISQ går in i en formell exklusiv process för att avyttra verksamheten till Cambio med målsättning att transaktionen ska genomföras i september 2022. George Thaw avgår som VD.

Styrelsen i FRISQ Holding AB (”FRISQ”) har beslutat att inleda en formell exklusiv process med målet att avyttra sin operativa verksamhet till Cambio Health Care System AB (”Cambio”). Efter flera månaders utvärdering av de bästa alternativen för att säkerställa den fortsatta utvecklingen av FRISQ har styrelsen beslutat att acceptera ett förslag från Cambio. Båda parter ser stora synergier i en potentiell affär och är optimistiska om att uppnå en framgångsrik transaktion.
 
Förslaget är att inleda en exklusiv process för att slutföra den nödvändiga due diligence som Cambio kräver, med målet att nå ett slutgiltigt och bindande erbjudande om att förvärva FRISQs operativa verksamhet i början av september. Styrelsen i FRISQ kommer sedan att kalla till extra bolagsstämma för att säkerställa aktieägarnas röst, som är nödvändig för att slutföra en potentiell transaktion. Målet är att slutföra affären senast i slutet av september.
 
"Vi är mycket glada över chansen att få bli en del av Cambio-familjen eftersom det kommer att tillåta FRISQ att skala snabbare som en del av en av de största journalsystemen i Norden. Vi ser också att denna utveckling kommer att göra det möjligt för FRISQ att möta våra kunders behov på ett mer resurseffektivt sätt, både på kort och lång sikt”, säger Mats Lindstrand, ny tillfällig VD för FRISQ, i en kommentar.
 
”Vi är verkligen glada över möjligheten att kunna välkomna FRISQ, dess anställda, partners och kunder till Cambio. FRISQs portfölj kommer att fylla en mycket viktig del av vårt erbjudande framöver, men ännu viktigare kommer det att innebära ett tillskott av fantastiska talanger i vår verksamhet. Nu kommer vårt fokus att ligga på att slutföra Due Diligence och transaktionen under Q3”, Säger Rami Avadan, VD för Cambio.
 
Under exklusivitetsperioden kommer Cambio att erbjuda ett lån på maximalt 6 miljoner SEK till FRISQ och FRISQ kommer under perioden att avbryta diskussioner med andra potentiella köpare.
 
FRISQs VD, George Thaw, har beslutat att lämna bolaget och nuvarande styrelseordföranden Mats Lindstrand kommer att ta över som tillfällig VD under processen. Nuvarande styrelseledamoten Per-Egon Johansson kommer att ta över som ny styrelseordförande. Inga andra förändringar av styrelsesammansättningen är planerade.

"Vi vill tacka George för hans värdefulla bidrag i att utveckla FRISQ till ett bevisat värdefullt system för våra kunder", säger Mats Lindstrand.

Styrelsen för FRISQ Holding kommer att publicera mer information när den är tillgänglig.