Bolagsstyrning

Bolagsstyrning beskriver förhållandet mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och processer. Här hittar du information om vår styrelse, våra ledande befattningshavare, revisorer och styrande dokument.