Årsstämma 2021

Årsstämman för 2021 hölls den 26 februari, 2021, i Stockholm