Analys FRISQ: Frisk vind i vården

FRISQ vill revolutionera administrationen runt vården. Givet en stor eftersatt digitalisering i vårdsektorn globalt finns det en enormt stor marknadspotential. De potentiella besparingseffekterna genom FRISQ system är stora och lockande.

Källa: Detta är en analys om bolaget utförd av Analysguiden/Jarl Securities AB på uppdrag av FRISQ Holding AB.